Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole  

 ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło

sekretariat@pcprkolo.pl

 

Numery telefonów:

 

Sekretariat 63 272 40 04 wew. 104 

Dział księgowości 63 271 35 10 wew. 117 lub 118

Dział rehabilitacji przyjmowanie wniosków 63 271 35 09 wew. 105

Dział rehabilitacji zawodowej i społecznej 63 271 35 09 wew. 106

Zespół ds. pieczy zastępczej 63 271 25 58 wew. 112

Dział świadczeń i pomocy instytucjonalnej 63 271 25 58 wew. 111

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 63 272 40 04 wew. 114 

Administrator systemów informatycznych 63 272 40 04 wew. 121

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającymi z tego trudnościami często natury społeczno - emocjonalnej zarówno
u naszych podopiecznych, klientów jak wśród personelu chcielibyśmy powiadomić, że w ramach pełnionych przez psychologa obowiązków
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole istnieje możliwość konsultacji telefonicznych w każdą środę i czwartek w godzinach od 8.30 - 15.00.

Kontakt telefoniczny: PCPR Koło tel. 63 27 24 004 lub kom. psycholog 601 848 431